SuomeksiIn English Yhteystiedot Palvelut Yritys Etusivu Etusivu
Palvelut

Kirjoitetun lain suhde oikeudenkäyttöön on jatkuvassa muutoksessa. Yhä suurempaan merkitykseen nousee asioiden ennakointi, jatkuva seuranta ja oppiminen. Uuden tulkintakäytännön omaksuminen ja sen huomioiminen sopimuksissa ja muussa toiminnassa mahdollistaa menestyksekkään toiminnan niin yritysten kuin yksityistenkin sopimus- ja vahingonkorvausasioissa. Alla esimerkkejä palveluistamme.


Markkinointioikeus

Viime vuosina Suomessa on aggressiivisesti markkinoitu varsinkin pienille yrityksille erilaisia luettelopalveluja. Tunnetuin näistä lienee Directa. Olemme edustaneet asiakkaita tilanteissa, joissa asiakkaat ovat kokeneet erilaisten luetteloyhtiöiden toiminnan hyvän liiketavan vastaiseksi tai harhaanjohtaviksi. Directaa kohtaan on vireillä rikosprosessi, jossa Directan epäillään syyllistyneen mm. markkinointirikokseen. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on antanut lausuman, jossa se tuomitsee yhtiön harjoittaman harhaanjohtavan markkinoinnin.

Telemarkkinointiin liittyvä perintä on usein aiheuttanut ongelmia yrityksille, koska perinnässä on painotettu riskiä saada luottomerkintä. Luottohäiriömerkinnän puitteissa tilaamattomaan palveluun liittyvää laskua ei kuitenkaan kannata maksaa, vaan kannattaa kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen.

Työsuhteet

Edustamme työoikeuden saralla sekä työntekijöitä että työnantajia. Tyypillisiä tilanteita ovat:

- Työsuhteen purkamiseen liittyvät oikeudenkäynnit
- Työsuhteen ehtojen neuvottelu
- Yrityksen uudelleenjärjestelyyn liittyvät työsuhteiden järjestelyt
- Ulkoistukset
- Muu työsuhteisiin liittyvä neuvonanto
- Yrityssalaisuuteen liittyvät asiat

Asuntokaupat

Asuntokauppoihin liittyvät riitatilanteet edellyttävät laajaa juridista ja teknistä ammattitaitoa. Riitojen sovittelua tai oikeudenkäyntiä edeltää huolellinen valmistelu yhdessä rakennusalan teknisten asiantuntijoiden kanssa. Lopputuloksena on asiakkaallemme kustannustehokas ja ennakoiva prosessi. Tyypillisiä riitojen aiheita ovat:

- Asuntojen kosteus- ja homevauriot
- Asuntojen muut laatuvirheet
- Hinnanalennus
- Vahingonkorvaus
- Kaupan purku

Kiinteistöhankkeet


Hoidamme neuvonanto- ja oikeudenkäynti toimeksiantoja, jotka liittyvät kiinteistökehitykseen. Edustamme kiinteistöoikeuden alalla niin projektien suunnittelun, toteutuksen ja markkinoinnin osapuolia erilaisissa juridista osaamista vaativissa tilanteissa. Toimimme yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Osaamisemme, käytäntöön nojaava kokemuksemme ja markkinoiden tuntemus hyödyttävät asiakkaitamme. Esimerkkeinä:

- Urakkasopimukset
- Suunnittelusopimukset
- Maankäyttösopimukset
- Kaavoituksesta ja kiinteistön muodostusasiat
- Vuokraussopimukset
- Käyttötarkoituksen muutokset
- Kiinteistötransaktiot
- Ympäristöoikeuden kysymykset

Immateriaalioikeus

Keksinnöllisyyden ja omaperäisyyden suojaaminen ovat yhä merkittävämmässä roolissa yritysten toiminnassa. Tyypillisiä immateriaalioikeuden toimeksiantoja ovat:

- Patenttien lisensioinnin sopimukset
- Patenttien rikkomiseen liittyvät riidat
- Työsuhdekeksintöasiat
- Tavaramerkkiasiat
- Franchising-asiat

Hallintoasiat

Julkisviranomaisten päätöksiin liittyvä asioiden hoito viranomaistahojen ja hallinto-oikeuksien kanssa on taitolaji. Julkistalouden suuri koko tarkoittaa, että hallinnollisiin päätöksiin liittyvät intressit ovat merkittäviä niin yrityksille kuin yksityisillekin. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat:

- Julkisiin hankintoihin liittyvät jutut
- Kilpailutuksen konsultointi
- Kuntien toimialaan liittyvien päätösten riitautukset
- Kaavoitusasiat
- Verotukseen liittyvät asiat

Vero-oikeus

Avustamme asiakkaitamme verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Osingonjakoon, menojen vähennyskelpoisuuteen, yrityksen tai sen osan myyntiin liittyvät kysymykset sekä muut verotukseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä kaikille. Toimimme yhteistyössä alan eri ammattilaisten kanssa verosuunnitteluun liittyen. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat:

- Verovalitukset
- Verotarkastuksiin liittyvät asiat
- Verojen ennakointi

Yhteystiedot